T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MEVZUAT VERİTABANI

           Skip Navigation Links
GENELGE
  
SN ADI/KONUSU NumaraResmi Gazete TarihiResmi Gazete Sayısı
1 AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIMALARI HAKKINDA BAŞBAKANLIK GENELGESİ 2004/2012.08.200425551
2 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ VE ULUSAL PROGRAMI İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ 2003/2908.05.200325102
3 BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ HAKKINDA GENELGE 2005/705.08.200525866
4 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI KODLAMA SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE 2007/602.08.200725276
5 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI KODLAMA SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE EKİ    
6 DİLEKÇE VE BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANILMASINA DAİR GENELGE 2004/1224.01.200425356
7 DOKUZUNCU KALKINMA PLANI İLE İLGİLİ 2005/18 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ 2005/1805.07.200525866
8 DPA ATANMASINA İLİŞKİN 2010/2 SAYILI GENELGE 1639  
9 E-DEVLET DÖNÜŞÜM PROJESİ HAKKINDA GENELGE 2003/4804.12.200325306
10 GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ İÇİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ GÖREVLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TEMEL KRİTERLERE DAİR GENELGE 2006/223.10.2003829
11 HARCAMA YETKİLİSİ, İHALE YETKİLİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ HAKKINDA GENELGE 2006/612.09.200617674
12 IMO-PERGE Teknik Performans Analiz ve Geliştirme Sistemi hakkında 2011/4 Sayılı Genelge  02.06.201116680
13 İNŞA HALİNDEKİ GEMİLERE MAHSUS SİCİLE KAYITA İLİŞKİN GENELGE 2006/120.01.2006138
14 İTHAL EDİLEN GEMİLERİN TUGS'A KAYITLARI HAKKINDA GENELGE 2006/319.06.20061276
15 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU HAKKINDA GENELGE 2004/2730.11.200416200
16 Kamu Konutlarının Kullanımı Hakkında 2010/7 sayılı Genelge  24.08.201027385
17 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BAŞBAKANLIKLA YAPACAKLARI YAZIŞMALARDA UYMALARI GEREKEN ESASLARA İLİŞKİN GENELGE 2003/32  
18 KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ 2004/207.01.200425339
19 KIYI TESİSLERİNE ACİL MÜDAHALE PLANLARI 2007/826.10.200735263
20 Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları 2018/624.05.2018 
21 KIYI YAPILARINDA UYGULANACAK İŞ VE İŞLEMLERE İLİŞKİN GENELGE (Bayındırlık Bakanlığı'ndan) 2007/226.04.20073115
22 KONDÜSYON DEĞERLENDİRME SÖRVEYİ HAKKINDA GENELGE 2007/318.04.200712374
23 LİSTE DIŞI SIVI MADDELERİN DÖKME OLARAK DENİZYOLU İLE TAŞINMASINDA GEÇİCİ DEĞERLENDİRMELERİ İÇİN UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA 2010/9 SAYILI GENELGE 2010/916.12.201038520
24 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE BAŞKA KURUMLARA NAKLEDİLECEK PERSONEL İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR HAKKINDA BAŞBAKANLIK GENELGESİ 2003/4616.10.200325261
25 PARA CEZALARI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR HAKKINDA GENELGE 2009/411.05.200915508
26 PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞE HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERLERİNİN VE TATBİKAT PROGRAMLARININ USUL VE ESASLARI 2010-4  
27 PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞE HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERLERİNİN VE TATBİKAT PROGRAMLARININ USUL VE ESASLARI 2008/214.02.20082630
28 PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞE HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERLERİNİN VE TATBİKAT PROGRAMLARININ USUL VE ESASLARI GENELGESİNE EK GENELGE 2008/214.08.2008138
29 PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞE HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERLERİNİN VE TATBİKAT PROGRAMLARININ USUL VE ESASLARI GENELGESİNE EK-2 GENELGE 2008/230.10.200835823
30 SİCİL VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİKLERİ HAKKINDA BAŞBAKANLIK GENELGESİ 2004/1605.05.200425453
31 STANDART DOSYA PLANI HAKKINDA GENELGE 2005/725.03.200525766
32 STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIKLARI HAKKINDA GENELGE 2006/509.08.2006 
33 SU ÜSTÜ SPORLARI İLE İLGİLİ GÜVENLİK KURALLARI HK. GENELGE 2005/123.05.2005 
34 TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN'UN UYGULANMASINA DAİR GENELGE 2009/502.06.200918264
35 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Tavsiye Kararlarının İç Hukukumuza Aktarılması Hakkında 2010/8 Sayılı Genelge 2010/830.09.201030954
36 ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO)SÖZLEŞMELERİ GEREĞİ YAPILACAK ZORUNLU BİLDİRİMLER VE RAPORLAR HAKKINDA 2011/1 SAYILI GENELGE  07.01.2011876
37 ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO)SÖZLEŞMELERİ GEREĞİ YAPILACAK ZORUNLU BİLDİRİMLER VE RAPORLAR HAKKINDA 2011/1 SAYILI GENELGE EKLERİ  08.01.2011 
38 ÜCRETLENDİRME HAKKINDA GENELGE 2006/929.12.2006 
39 YABANCI ÜLKELERLE YAPILACAK KARMA EKONOMİK KOMİSYON TOPLANTILARINDA TÜRK HEYETLERİNDE BAŞKANLIK GÖREVİ ÜSTLENECEK BÜROKRATLARIN TANIMINA DAİR BAŞBAKANLIK GENELGESİ 2003/3405.06.200325129
40 YILLIK İZİNE İLİŞKİN GENELGE 2009/310.04.200911813
41 2009/ 7 SAYILI TURNİKE SİSTEMİ, ARAÇ OTOPARKI VE İLAN PANOSU İLE TOPLATI SALONU HAKKINDA GENELGE 2009/710.09.200931320
42 2009/10 Sayılı Open Office Yazılımı Hakkında Genelge  24.12.200944679
43 2009/6 SAYILI KIYI TESİSİ ACİL MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLAMASI VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA GENELGE  18.08.200928286
44 2010/23 SAYILI ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ STRATEJİSİ HAKKINDA GENELGE 2010/2311.11.201027756
45 2011/5 Sayılı Kıyı Tesisleri İşletme İzinleri ve Yapım Talepleri Hakkında Genelge 2011/504.08.201123054
46 5312 SAYILI KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GEMİLERİN BİLDİRİMDE BULUNACAĞI YERLER HAKKINDA GENELGE 2006/709.11.200623425
47 5510 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI İLE MAAŞ TAHAKKUK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2006/8  
 
    

       ©2012 T.C.       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı