T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MEVZUAT VERİTABANI

           Skip Navigation Links
KANUN
  
SN ADI/KONUSU NumaraResmi Gazete TarihiResmi Gazete Sayısı
1 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 618328.07.19538469
2 ANAYASA 270909.11.198217863
3 ASKERLİK KANUNU 111117.07.1927631
4 AVUKATLIK KANUNU 113607.04.196913168
5 BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN 245125.04.198117321
6 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI 304609.10.198418540
7 BASIN KANUNU 518726.06.200425504
8 BELEDİYE KANUNU 539313.07.200525874
9 BILGI EDINME HAKKI KANUNU 498224.10.200325269
10 BOĞAZİÇİ KANUNU 296022.11.198318229
11 BORÇLAR KANUNU 81808.05.1926366
12 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU 521623.07.200425531
13 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 527117.12.200425673
14 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN 527529.12.200425685
15 ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞVİK HESABININ TASFİYESİ VE BU HESAPTAN YAPILACAK ÖDEMELERE DAİR KANUN 485329.04.200325093
16 ÇEVRE KANUNU 287211.08.198318132
17 DAMGA VERGİSİ KANUNU 48811.07.196411751
18 DANIŞTAY KANUNU 257520.01.198217580
19 DENIZ IS KANUNU 85429.04.196712586
20 DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN 531211.03.200525752
21 DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN 258121.01.198217581
22 DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKlNDA KANUN 492214.06.19461258
23 DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU 389418.07.19404564
24 DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN 453627.02.200023977
25 DEVLET MEMURLARI KANUNU 65723.07.196512056
26 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN 307110.11.198418571
27 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU 487517.06.200325141
28 ELEKTRONİK İMZA KANUNU 507023.01.200425355
29 EMLAK VERGİSİ KANUNU 131911.08.197013576
30 ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU 473719.01.200224645
31 FİNANSAL KİRALAMA KANUNU 322628.06.198518795
32 GELİR VERGİSİ KANUNU 19306.01.196110700
33 GEMI SAĞLIK RESMI KANUNU 254810.11.198117510
34 GİDER VERGİLERİ KANUNU 680223.07.19569362
35 GÜMRÜK KANUNU 445804.11.199923866
36 HARCIRAH KANUNU 624518.02.19548637
37 HARÇLAR KANUNU 49217.07.196411756
38 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 470618.07.200124466
39 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 108602.07.1927622
40 İCRA VE İFLAS KANUNU 200419.06.19322128
41 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 257720.01.198217580
42 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 530204.03.200525745
43 İMAR KANUNU 319409.05.198518749
44 İŞ KANUNU 485710.06.200325134
45 KABAHATLER KANUNU 532631.03.200525772
46 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 560731.03.200726479
47 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU 554813.10.200626317
48 KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN 253106.10.198117480
49 KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN 253106.10.198117480
50 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU 468812.07.200124460
51 KAMU İHALE KANUNU 473422.01.200224648
52 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 473522.01.200224648
53 KAMU KONUTLARI KANUNU 294611.11.198318218
54 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİRBİRLERİNE OLAN BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN 383611.07.199221281
55 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 473619.01.200224645
56 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 543624.12.200526033
57 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 501824.12.200325326
58 KAMULAŞTIRMA KANUNU 294204.11.198318215
59 KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN 309519.12.198418610
60 KARASULARI KANUNU 267429.05.198217708
61 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 306502.11.198418563
62 KEFALET KANUNU 248906.06.19342720
63 KIYI KANUNU 362117.04.199020495
64 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 542221.06.200626205
65 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 286323.07.198318113
66 LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN 623704.02.19548625
67 LİMANLAR KANUNU 618 95
68 LİMANLARIN İNŞA, TEVSİ, ISLAH VE TEÇHİZİNE DAiR KANUN 577501.06.19517823
69 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 362804.05.199020508
70 MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN 552504.07.200626218
71 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 448304.12.199923896
72 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU-2006  27.12.20055437
73 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI İLE BAZI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI İÇİN BAKANLAR KURULUNA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 24411.06.196311425
74 MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 347304.10.198819949
75 NÖBETÇİ MEMURLUĞU KURULMASI VE OLAĞANÜSTÜ HAL TATBİKATLARINDA MESAİNİN 24 SAAT DEVAMINI SAĞLAYAN KANUN 71129.01.196612213
76 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU 456215.04.200024025
77 ORMAN KANUNU 683108.09.19569402
78 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU 476012.06.200224783
79 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN 404627.11.199422124
80 PASAPORT KANUNU 568224.07.19507564
81 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU 269213.07.198217753
82 SAVUNMA SEKRETERLİKLERİ KURULMASINA DAİR KANUN 10828.10.196010641
83 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN 29802.05.196110796
84 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU  08.11.198318215
85 SERBEST BÖLGELER KANUNU 321815.06.198518785
86 SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU 173807.06.197314557
87 SIKIYÖNETİM KANUNU 140215.05.197113837
88 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU 282827.05.198318059
89 SU ÜRÜNLERİ KANUNU 138004.04.197113799
90 TAŞIT KANUNU 23712.01.196110705
91 TEBLİGAT KANUNU 720119.02.195910139
92 TELSİZ KANUNU 281307.04.198318011
93 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 371312.04.199120843
94 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU 263416.03.198217635
95 TÜRK BAYRAĞI KANUNU 289324.09.198318171
96 TÜRK CEZA KANUNU 523712.10.200425611
97 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 525213.11.200425642
98 TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 472208.12.2001246007
99 TÜRK MEDENİ KANUNU 472108.12.200124607
100 TÜRK TİCARET KANUNU 676209.07.19569353
101 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU İLE 491 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 449021.12.199923913
102 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 543417.06.19497235
103 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN 445617.10.199923849
104 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU 517401.06.200425479
105 TÜRKİYE SAHİLLERİNDE NAKLİYATI BAHRİYE (KABOTAJ) VE LİMANLARLA KARA SULARI DAHİLİNDE İCRAYI SAN'AT VE TİCARET HAKKINDA KANUN 81529.04.1926359
106 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HİZMETLERİNİN OLAĞANÜSTÜ HALLERDE VE SAVAŞTA NE SURETLE YÜRÜTÜLECEĞİNE DAİR KANUN 69726.07.196512058
107 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 159306.05.19301489
108 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 470311.07.200124459
109 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 481706.03.200325040
110 YARGITAY KANUNU 279708.02.198317953
111 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 508406.02.200425365
112 YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU 291413.10.198318190
 
    

       ©2012 T.C.       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı