T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MEVZUAT VERİTABANI

           Skip Navigation Links
AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ
SN ADI/KONUSU NumarasıKabul Tarihi
1 ÇALIŞMA ZAMANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT BELİRLİ HUSUSLARA İLİŞKİN 4 KASIM 2003 TARİHLİ 2003/88/EC SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ DİREKTİFİ 2003/88/EC04.11.2003
2 DENİZCİLİK EKİPMANLARINA İLİŞKİN 20 ARALIK 1996 TARİH VE 96/98/EC SAYILI KONSEY DİREKTİFİ 96/98/EC 
3 DENİZCİLİK HAKKINDA LİMAN DEVLETİ KONTROLÜNE İLİŞKİN 19 HAZİRAN 1995 TARİHLİ 95/21/EC SAYILI KONSEY DİREKTİFİ 95/21/EC 
4 DENİZCİLİKTE SOLAS (DENİZDE CAN EMNİYETİ SÖZLEŞMESİ) KAPSAMINDA OLMAYAN GEMİLERDE KULLANILMASI VE KÜRESEL DENİZCİLİK TEHLİKE VE EMNİYET SİSTEMİ (GMDSS)’YE KATILMASI TASARLANAN RADYO İLETİŞİM EKİ 2004/71/EC04.09.2003
5 DÖKME YÜK GEMİLERİNİN EMNİYETLİ YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASINA İLİŞKİN UYUMLAŞTIRILMIŞ GEREKSİNİMLERİN VE PROSEDÜRLERİN SAPTANMASINA DAİR 4 ARALIK 2001 TARİHLİ AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN 2001/ 2001/96/EC04.12.2001
6 DÜZENLİ RO-RO FERİBOTU VE YÜKSEK HIZLI YOLCU GEMİSİ SEFERLERİNİN GÜVENLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNE YÖNELİK ZORUNLU SÖRVEY SİSTEMİ HAKKINDA KONSEY YÖNETMELİĞİ 1999/35/EC 
7 Gemi Denetimi Ve Saha Çalışması Kuruluşları Ve Denizcilik İşletmelerinin Faaliyetleri Hakkında Genel Kural Ve Standartlarla İlgili 94/57/EC22.11.1994
8 GEREKLİLİKLERİNE GEMİLERDE İYİLEŞTİRİLMİŞ TIBBİ TEDAVİLER İÇİN ASGARİ EMNİYET VE SAĞLIK İLİŞKİN 31 MART 1992 TARİHLİ 92/29/EEC SAYILI KONSEY DİREKTİFİ 92/29/EEC 
9 Kaza Sonucu Veya Kasti Deniz Kirliliği Konusunda Bir Topluluk Çerçevesinin Oluşturulması Hakkında AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY KARARI 2850/2000/EC20.12.2000
10 LİMAN DEVLET KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİREN MÜFETTİŞLER İÇİN ORTAK BİR KİMLİK KARTI MODELİNİN OLUŞTURULMASI HAKKINDA 96/40/EC SAYILI VE 25 HAZİRAN 1996 TARİHLİ KOMİSYON DİREKTİFİ EEA İLE İLGİLİ METİN) 96/40 EC 
11 RO-RO YOLCU GEMİLERİNE YÖNELİK ÖZEL DENGE ŞARTLARI HAKKINDA AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ 2003/25/EC14.04.2003
12 TEK GÖVDELİ PETROL TANKERLERİ İÇİN ÇİFT GÖVDE VEYA MUADİLİ TASARIM ŞARTLARININ AŞAMALI UYGULANIŞININ HIZLANDIRILMASI VE 2978/94 SAYILI KONSEY YÖNETMELİĞİNİN İLGASI HAKKINDA AVRUPA PARLAMENTOSU VE KO 417/200218.02.2002
13 TOPLULUK ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASIYLA BAĞLANTILI ZARARLARIN TAZMİNİ VE SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN 1996 TARİHLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN (HNS SÖZLEŞMESİ 2002/971 EC18.11.2002
14 TOPLULUK ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA 2001 TARİHLİ YAKIT OLARAK KULLANILAN PETROLDEN KAYNAKLANAN ZARARLARIN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ (YAKIT KİRLİLİĞİ SÖZLEŞMESİ) 2002/762 EC19.09.2002
15 TOPLULUK ÜYE DEVLETLERİ LİMANLARINA GİDEN YA DA LİMANLARINDAN GELEN YOLCU GEMİLERİNDE BULUNAN KİŞİLERİN KAYITLARI HAKKINA 18 HAZİRAN 1998 TARİHLİ 98/41/EC SAYILI KONSEY DİREKTİFİ 98/41/EC 
16 ÜYE DEVLETLERİ, PETROL KİRLİLİĞİNİN ZARARLARIN TAZMİNATI İÇİN ULUSLARARASI BİR FONUN KURULMASI İÇİN TOPLANAN ULUSLARARASI KONGREDEKİ 2003 PROTOKOLÜNÜ AVRUPA TOPLULUĞU’NUN YARARINA İMZALAMASI, ON 246/2004/EC02.03.2004
17 Yük Ve Yolcu Gemilerinin Topluluk İçindeki Siciller Arasında Nakline Ve 613/91 Sayılı Konsey Yönetmeliğinin İptaline İlişkin Avrupa Parlamentosu Ve Konseyi Yönetmeliği 789-200421.04.2003
18 1999 TARİHLİ AVRUPA BİRLİĞİNDE (FST) AVRUPA TOPLULUĞU GEMİ SAHİPLERİ DERNEĞİ (ECSA) VE TAŞIT İŞÇİLERİ FEDERASYONU SENDİKALARI TARAFINDAN SONUÇLANDIRILMIŞ GEMİADAMLARINA AİT ÇALIŞMA ZAMANININ ORGANİZAS 1999/63/EC 
19 2000/59/EC SAYILI 27 KASIM 2000 TARİHLİ GEMİLERİN ÜRETTİĞİ ATIKLAR VE YÜK ARTIKLARI İÇİN KULLANILAN LİMAN ATIK ALIM TESİSLERİ HAKKINDA AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ 2000/59/EC 
20 23 KASIM 1993 TARİHLİ 93/103/EC SAYILI BALIKÇI TEKNELERİNDE ÇALIŞMA KONUSUNDAKİ ASGARİ EMNİYET VE SAĞLIK GEREKLİLİKLERİNE İLİŞKİN KONSEY DİREKTİFİ (89/391/EEC SAYILI DİREKTİFİN 16(1) MADDESİNİN KAPSA 93/103/EC 
21 24 METRE BOYUNDA VE DAHA BÜYÜK BALIKÇI TEKNELERİ İÇİN UYUMLU BİR EMNİYET YÖNETİMİ SAĞLANMASI 97/70/EC 
22 613/91 SAYILI KONSEY YÖNETMELİĞİNİN (EEC) AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA, 1974 TARİHLİ DENİZDE CAN GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNDE VE 1973 TARİHLİ DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİN 2158/93 EC28.06.1993
23 6/2002 SAYI VE 12 ARALIK 2001 TARİHLİ TOPLULUK TASARIMLARINA İLİŞKİN KONSEY YÖNETMELİĞİ (EC) 2002/6 EC 
24 94/57/EC SAYILI KONSEY YÖNERGESİ ÇERÇEVESİNDE ÜYE DEVLETLER TARAFINDAN TEBLİĞ EDİLEN 30 EYLÜL 1996 TARİH VE .B KOMİSYON KARARI (EEA referanslı metin) 96/587/EC 
 
                            

       ©2012 T.C.       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı